Videospelletjes

Sommige mensen, meestal gaat het om adolescenten of jonge volwassenen, brengen heel wat tijd door met het spelen van hun voorkeursspelletje. Die activiteit wordt dan hun prioriteit, hun belangrijkste bron van plezier.

Dat soort van gedrag leidt niet per definitie tot een problematisch gedrag. Het kan zelfs, ook in de ogen van de ouders, een mogelijkheid tot cognitieve en emotionele ontwikkeling zijn.

De manier waarop sommige adolescenten met het internet omgaan, kan de oorzaak zijn van een moeilijke verhouding met het gezin en/of van mislukkingen op school. Anderzijds kunnen gespannen verhoudingen met het gezin de adolescent ertoe aanzetten om zich al te excessief in de virtuele wereld te verschuilen.

Het internet heeft maar zelden een bewuste werking, vooral ook omdat de speelverslaving het heel vaak mogelijk maakt om de echte problemen van de adolescent en/of zijn gezin uit het bewustzijn te verdrijven.

Het geweld dat in sommige spelletjes aanwezig is, kan als de dosis beperkt blijft, een positief effect hebben doordat de jongere een uitdrukking kan geven aan zijn agressieve impulsen die in de samenleving moeilijk aanvaardbaar zijn. Het is dan ook te begrijpen dat de expressie van agressieve en vernielzuchtige impulsen een bron van plezier kan zijn.

Toch gaat men er over het algemeen van uit dat wanneer men herhaaldelijk via spelletjes geweld beleeft, dit het verlangen om zich agressief te gedragen in de hand kan werken. De uitgesponnen gewelddadige relaties tussen de verschillende personages, waar de “spelers” actief aan deelnemen, kunnen het echte gedrag beïnvloeden. Fenomenen zoals een identificatie met de personages, een verhoogde impulsiviteit, en de verwarring tussen de werkelijkheid en het denkbeeldige komen immers frequent voor.

Voorbeelden van pathologisch gedrag bij adolescenten

We wijzen erop dat er op psychologisch vlak twee risico's boven de andere uitsteken. In de eerste plaats de verwarring tussen de werkelijkheid en de fictie van de spelletjes. Vervolgens verhindert het solitaire gedrag van het spel gedeeltelijk de sociale ontwikkeling. Dat werkt het isolement in de hand zodat men zich nog meer in zichzelf kan terugtrekken.


Het lijkt er dus op dat het gematigde gebruik van internetspelletjes positief kan zijn, terwijl er bij een overmatig gebruik een nauw verband bestaat met psychologische en sociale stoornissen.